BOZP na staveništi, ENVIFORM a.s.

Vzdělávání

Dle platné legislativy je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům a dalším k němu zavázaným osobám přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP, seznámit je s riziky a opatřeními pro ochranu před jejich působením. Dále je zaměstnavatel povinen zaměstnancům zajistit školení o právních a ostatních předpisech, které doplňují jejich odborné  předpoklady a požadavky pro výkon práce.

Enviform Vám nabízí trvalé vzdělávání v BOZP vedoucích pracovníků i vašich dalších zaměstnanců na všech stupních firemní struktury. V rámci činnosti koordinátora je samozřejmostí poradenství, konzultace, školení a seznamování všech zúčastněných osob s bezpečnostními i zdravotními riziky na staveništi.

Zajistíme a zprostředkujeme odborná školení např. pro práce ve výškách, školení vazačů, lešenářů, obsluh plošin, řidičů atd. Školení je možno provést v našich vybavených učebnách v sídle firmy Enviform a.s., případně po dohodě přijedeme za Vámi.