BOZP na staveništi, ENVIFORM a.s.

Plán BOZP na staveništi

Zpracujeme pro Vás plán BOZP na staveništi se všemi náležitostmi dle platné legislativy.

Dle §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen před zahájením prací na staveništi zajistit zpracování plánu BOZP, a to v případech:

a) u staveb povinně hlášených OIP
b) jsou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb.:

Plán musí být zpracován tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.