BOZP na staveništi, ENVIFORM a.s.

ENVIFORM a.s.

Společnost poskytuje prostřednictvím outsourcingu či dílčích objednávek poradenské a speciální laboratorní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), pracovního prostředí, ekologie, systému jakosti, metrologie, zkušebnictví a osobních ocharanných pracovních prostředků (OOPP).

Pomůžeme Vám se zavedením a udržováním systému QMS dle ČSN EN ISO 9001:2009, EMS dle ČSN ISO EN 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008, zpracujeme Vám hlukovou mapu, žádost o vydání integrovaného povolení či Vám pomůžeme při plnění legislativních povinností ve výše zmiňovaných oblastech.

Při své činnosti se opíráme o naše akreditované a autorizované laboratoře či certifikované osoby. Součástí nabízených služeb společnosti ENVIFORM a.s. je výroba, prodej a distribuce OOPP včetně praní a nehořlavé úpravy prádla.

Více naleznete na: www.enviform.cz